Gaaf Peter, maar hoe pas ik aikidoprincipes praktisch toe in mijn werk?’ Als ik deze vraag gesteld krijg dan weet ik dat het proces werkt. Een mooi voorbeeld voor iedereen die regelmatig professioneel vergadert.

 

‘Henriette maakte nog niet zo lang als marketingdirecteur en enige vrouw deel uit van het directieteam van een groot installatiebedrijf. Een dochterbedrijf met een Duitse moeder waarvan duidelijke sporen waren terug te vinden in de bedrijfscultuur: hiërarchisch en formeel waarbij functietitels en posities ertoe doen. Haar voorganger was net metpensioen gegaan na een lang dienstverband waarin hij als een van de pioniers had meegeholpen om het bedrijf op tebouwen, samen met Henri, de directievoorzitter en Fred, de directeur operations. Anders dan Henri was Fred nietbetrokken geweest bij de selectie en aanstelling van Henriette. Al tijdens haar eerste directieoverleg liet hij zich gelden door haar verbaal aan te vallen, een soort proeve van bekwaamheid. Maar met haar reactie maakte Henriette een onuitwisbare indruk.

In plaats van zich in de verdediging te laten drukken liet zij Fred eerst rustig uitpraten. Ook daarna reageerde ze niet direct maar liet een korte stilte vallen, waarna ze rustig en zelfverzekerd opstond en naar het whiteboard achter devoorzitter liep. Daarop schetste zij een eenvoudig maar kraakhelder model dat zij vervolgens kort en bondig toelichtte. Al pratende was zij met een rechte rug langzaam in de richting van Fred bewogen. Op het moment dat zijschuin achter hem stond rondde zij haar verhaal af waarop ze Fred, die al met haar was meegedraaid, recht aan keek.Zonder omwegen vroeg ze hem hoe hij vond dat haar visie zich verhield tot zijn portefeuille. Fred had daarop niet direct een passend antwoord. Daarom nodigde Henriette hem uit om hierover samen na de vergadering verder te praten. Terwijl ze weer had plaatsgenomen op haar plek bedankte ze Fred vriendelijk en daarna de voorzitter die het stokje weer overnam.

 

Wat gebeurde hier?

In plaats van op Freds aanval te reageren koos Henriette haar eigen actie, vanuit rust en zelfvertrouwen, waarbij ze de vraag gewoon onbeantwoord liet. Daarbij gebruikte zij haar fysiek door haar rug te rechten en haar positie ten opzichte van Fred wat te veranderen. Daarmee gaf zij hem even geen houvast. Door aan het eind van haar betoog achter hem te gaanstaan kon ze vanuit zijn positie meekijken naar het model op het whiteboard. Op dat moment was zij het centrum vande beweging van waaruit ze Fred recht-door-zee een vraag stelde. Toen die daar geen raad mee wist, bood ze hem een sympathieke uitweg door een individuele afspraak te maken waarmee gezichtsverlies werd voorkomen. Tot slotrondde zij het zorgvuldig af door hem vriendelijk te bedanken en de rol van de voorzitter te respecteren. Wow!

 

De belangrijkste lessen op een rijtje

  1. Neem de tijd om, in plaats van te reageren, je eigen actie te kiezen en je rug te rechten.
  2. Als je iets wilt weten, stel dan je vraag zonder omwegen.
  3. Hou te allen tijde het grote plaatje, het hogere doel in de gaten en weet wat je daaraan wil bijdragen.
  4. Voorkom dat de ander onnodig gezichtsverlies lijdt.

 

Tot slot; als het niet in een keer goed gaat bedenk dan dat oefening kunst baart. Succes!

Wil je dit ook leren? contact ons of kijk op www.DojovoorLeiders.nl

 

#Businessaikido #Workshop #Keynotes #DojovoorLeiders #KIWORKX #Leiderschap #LeadershipBlackbelt

Hoe houd je de rust die je tijdens je vakantie hebt hervonden wat langer vast, hoe kun je soepel samenwerken, zelfs met die ‘lastige’ collega en hoe breng je als leider meer rust en eenheid in je team? Daarover schreef ik 8 blogs, elk over een van de 8 aikidoprincipes uit mijn boek ‘Business aikido’. Dit is de laatste uit deze reeks over het principe; ‘weet wat je wilt bijdragen aan het grotere geheel’. Business aikido ontving een shortlistnominatie voor Managementboek van het jaar 2019 en is dus volgens de vakjury een van de 5 beste managementboeken van het afgelopen jaar.

 

‘Weet wat je wilt bijdragen aan het grotere geheel’

1. Waarom?

Dankzij een eigen koers is het in hectische, onoverzichtelijke situaties makkelijker om beslissingen te nemen en bij jezelf te blijven. Je bent minder snel geneigd om te ‘leunen’ op factoren buiten jezelf of daar de schuld te leggen voor jouw ongemak. Iemand die weet waar hij of zij voor staat heeft is aantrekkelijk en daarbij ook lekker duidelijk naar zijn of haar omgeving. Anderen gaan dan als vanzelf met je meedenken. Een organisatie met mensen die van zichzelf helder hebben waarvoor zij staan – en dat van elkaar weten – is krachtiger, wendbaarder en succesvoller.

2. Uit de organisatiepraktijk

Annelie is niet happy in haar baan als bejaardenverzorgster. Dat was zij ook al niet in haar vorige baan. Maar goed, deze kans deed zich nu eenmaal voor en haar onvrede was groot genoeg om de overstap te maken. Maar ondanks de andere omgeving was deze baan al snel op de vorige gaan lijken. Ze voelde zich gevangen en merkte dat ze steeds vaker moe thuis kwam. In mijn coachgesprekken met haar kwam zij tot het inzicht dat zij eigenlijk niet goed wist wat zij wilde, zich te veel liet leiden door wat er toevallig beschikbaar was en – dit was voor haar een doorbraak – dat zij eigenlijk helemaal niet zoveel met ouderenzorg heeft.

Gelukkig voor Annelie bood haar werkgever haar de kans op een heroriëntatie. Naast het hervinden van haar evenwicht (ontspannen, centreren) als vertrekpunt hielp ik haar met het vinden van haar koers. Ikigai diende daarbij als vehikel vanwege verschillende invalshoeken die daarin samenkomen. Het Japanse tintje matcht ook fijn met business aikido.

In haar zoektocht is Annelie tot de conclusie gekomen dat het werken met kinderen veel leuker vindt dan met ouderen. Intussen heeft zij een bewuste overstap gemaakt. Het onbevangene van kinderen maakt dat zij haar werk als veel lichter ervaart. Zij heeft daarbij besloten om te staan voor ‘positieve zorg’. Dat maakt zij praktisch door de lichtheid die zij zelf ervaart terug te leggen in haar werk en de kinderen lekker veel complimentjes te geven.

3. Achtergrondinfo

Wij leven in een tijd waarin wij van bedrijven en organisaties verwachten dat zij betekenisvol zijn, de jongere generaties voorop. Tegelijk hebben wij onze persoonlijke koers of missie vaak helemaal niet zo scherp. De neiging om houvast te zoeken bij anderen of in een baan is dan veel groter. Maar, wij hebben niet zo veel invloed op de besluiten van anderen en een baan is per definitie aan verandering onderhevig. In zo’n geval beïnvloedt dat ook jou. Veel sterker, aantrekkelijker en prettiger is het wanneer je je eigen koers of missie bepaalt. Dan sta je veel steviger, raak je minder snel uit balans en zal je omgeving als vanzelf rekening met je gaan houden. In zo’n keuze schuilt heel veel kracht. Een aansprekend voorbeeld is Morihei Ueshiba, de grondlegger van aikido. Ueshiba besloot halverwege zijn leven om alles wat hij tot dan toe over krijgskunsten had geleerd in dienst te stellen van het bevorderen van vrede. Dit besluit markeert het ontstaan van aikido, de kunst die nu over de hele wereld door duizenden mensen wordt beoefent, ontstaan uit slechts 1 besluit.

Annelie had baat bij Ikigai, een Japans concept dat staat voor een passievol, betekenisvol leven. Het is afkomstig van het eiland Okinawa. Mensen daar leven eenvoudig, zijn gelukkig en worden bovengemiddeld oud.

4. Er zelf mee aan de slag

Hulpmiddel: Een aardig hulpmiddel is deze online vragenlijst: https://ikigaitest.com. Het geeft een aardig beeld van wat voor jou belangrijk is. Ik werk Ikigai hier niet verder uit. Google hierop als je hierover meer wilt weten.

Vanuit je centrum: Wat belangrijk is voor als je op zoek gaat naar je eigen koers en missie dat is dat je vertrekt vanuit balans, rust en ontspanning. Dat kun je eenvoudig bereiken door te centreren. Je zet dan al je intelligentiebronnen (hoofd, hart, lijf) ‘aan’ en komt dan tot betere, gewogen besluiten.

Stap voor stap scherper: Je hoeft niet alles in een keer te bedenken. Een richting zetten volstaat. Het mag een groot of klein gebaar zijn, wat telt is dat het betekenisvol is. Stel je koers vervolgens gaandeweg steeds wat scherper. Je zult dan al snel merken welke zaken daar niet bij passen en welke juist wel. het brengt je steeds dichter bij je kern.

5. Hoe verder vanaf hier?

Tot zover deze blogreeks. Ik hoop dat je er waardevolle inzichten uit hebt gehaald. Weet wel dat de werkelijke waarde van business aikido zich past ontvouwt als je er zelf mee aan de slag gaat. Daarom attendeer ik je op onze open programma’s: https://www.kiworkx.nl/agenda-open-programmas/

Zit jouw training er niet tussen schroom dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend persoonlijk advies: https://www.kiworkx.nl/contact/

Speciaal voor jou en voor jouw team post ik vanaf 18 juni om de week een blog waarin ik één van de 8 aikidoprincipes uit mijn boek ‘Business aikido’ uitwerk naar praktische waarde voor op de werkvloer. Voor een optimale start na het zomerreces met minder stress, minder fricties en met meer rust, evenwicht, resultaat en werkplezier. Business aikido ontving een shortlistnominatie voor Managementboek van het jaar 2019 en is dus volgens de vakjury een van de 5 beste managementboeken van het afgelopen jaar. Doe er je voordeel mee! Deze week het tweede principe:

‘Wees aanwezig in het moment’

1. Waarom?

Het enige moment waarop we invloed hebben, is het nu. Dat weten we natuurlijk al, wat echter nog niet betekent nog niet dat wij ook naar dit principe handelen en leven. Wat ons hierbij in de weg staat is ons ratio. Kort gesteld; te veel hoofd, te weinig gevoel. Moeiteloos dwalen we tijdens vergaderingen af naar zaken die beter hadden gemoeten of die we nog moeten gaan realiseren. Daarmee zijn we vertrokken uit et ‘nu’. Over het verleden, dat kunnen we niet meer veranderen, alleen maar accepteren. De toekomst moet zich nog aandienen dus daar kun je nu nog even niets mee. Voor beïnvloeden heb je alleen het nu en om dat effectief te doen is het zaak om in het moment aanwezig zijn, volledig ‘aan’ staan. De sleutel hiertoe ligt in aandachtig handelen.

2. Uit de organisatiepraktijk

Tussen mijn 25e en mijn 39e heb ik grotendeels in mijn hoofd geleefd. Dit realiseerde ik mij pas nadat ik in een burn-out belandde en op de terugweg daarvan meer inzicht kreeg in mijn eigen contraproductieve gedrag. Manieren die ik mij door de jaren heen sluipenderwijs had eigen gemaakt uit angst om fouten te maken, daarop aangesproken te worden, gekwetst te worden én omdat ik mijzelf had opgelegd dat ik in ieder geval professioneel moest zijn. Dat dit niet erg effectief was manifesteerde zich bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Ik was dan zo met mijzelf bezig dat ik feitelijk uit verbinding was met mijn omgeving. Beinvloeden deed ik vooral door te argumenteren en door, als ik hierop weerstand ondervond, mijn argumenten op een wat stelligere toon te herhalen. Luisteren deed ik maar slecht. Mijn invloed was daarmee maar beperkt.

Mijn besef hiervan markeert een punt van ommekeer. Ik besloot mijn patronen aan te kijken, hiervan los te komen en andere wegen te ontdekken. Aandacht was daarbij een sleutelwoord. Eerst voor mijzelf. Door eerst terug te gaan naar mijzelf – ik deed dit door op een rustige plek letterlijk mijn rug te rechten en bewust naar mijn bekkenbodem te ademen totdat ik mij ontspannen voelde – leerde ik mij steeds beter verbinden met mijn omgeving. Door in plaats van te argumenteren eerst maar eens te luisteren kon ik veel gemakkelijker meebewegen met anderen en invloed uitoefenen. Aanwezig zijn in het moment. Daarbij zag ik ineens allerlei kansen en mogelijkheden, die er voorheen waarschijnlijk ook al waren maar waar ik simpelweg geen oog voor had. Zo heb ik sindsdien vaak een verschil kunnen maken voor organisaties, zelfs op andere vakdisciplines dan het mijne. Nu nog steeds kan ik mij verwonderen over hoe kleine aanpassingen in gedrag een enorm verschil kunnen maken.

3. Achtergrondinfo

Om in het moment aanwezig te kunnen zijn is het dus zaak om je gedachtestroom even te laten. Dat is best uitdagend. Maar liefst 60.000 gedachten dienen zich dagelijks bij ons aan. Maar liefst 90% zijn dezelfde gedachten als de dag daarvoor. Zoals Albert Einstein al constateerde; ‘je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ De oplossing kunnen we niet bedenken. Daarvoor is iets anders nodig. Een effectieve manier om je gedachtestroom te ‘parkeren’ is door iets te gaan doen waardoor je je aandacht ergens anders op richt. Bijvoorbeeld door terwijl je loopt iedere stap bewust te zetten, een deur aandachtig en zonder botsing te sluiten, die slok thee met je volle aandacht te drinken of door je kopje daarna in alle rust en zonder botsing op tafel te zetten. Vertragen versterkt dit nog eens extra. Zo kun je in kleine handelingen de rust terugpakken en helemaal terugkeren in het moment. Het is als mindfulness, maar dan terwijl je gewoon in beweging blijft.

Aikido beoefenen impliceert continu aandachtig in beweging zijn, in het moment en in verbinding met je omgeving. Dit maakt het ook zo’n bijzondere kunst. Eckhart Tolle, auteur van ‘De kracht van nu’ vat het mooi samen in deze quote: ‘in today’s rush we all think too much, seek too much, want too much and forget about the joy of just being’.

4. Er zelf mee aan de slag

  • Vertraag: Door wat te vertragen – de eenvoudigste manier is door simpelweg wat langzamer te gaan lopen – wordt je rustiger en neem je veel meer waar. Loop volgende keer, juist als er sprake is van druk, langzamer naar die voor jou belangrijke vergadering. Visualiseer daarbij dat je met je voeten de grond waarop je loop masseert. Binnen een halve minuut ervaar je rust. Een prima startpunt voor dat belangrijke moment.
  • Voorkom botsingen: Botsingen verstoren jouw rust, ook wanneer je dien net weer hebt hervonden. Dus; loop zonder met de grond te botsen, sluit de deur aandachtig, leg je spullen zonder botsing op tafel, vlei jezelf in de stoel en als je er vervolgens helemaal bent, geef het dan niet weg door gehaast je punt te willen maken. Laat eerst de ander aan het woord. Je kunt daar vervolgens vloeiend – lees; zonder botsingen – op inhaken.
  • In een keer goed: Doe wat je ook doet met de verwondering alsof je het voor de allereerste keer doet. Accepteer vervolgens het resultaat als ‘perfect voor dat moment’. Op naar het volgende moment.

5. Het vervolg …

Ik hoop dat je van dit moment hebt genoten en dat deze blog waardevol voor je was. Zo ja, deel hem dan met mensen voor wie dit ook interessant kan zijn. Over 2 weken, op dinsdag 16 juli 2019, post ik de volgende blog over het derde aikidoprincipe dat luidt; ontspan volledig. Die past perfect bij de vakantieperiode die we ingaan. Lees jij weer mee?

Als jij niet kunt wachten dan heb ik een paar opties voor je:

  1. Lees mijn boek ‘Business aikido’. Via deze link kun je bestellen of door het boek bladeren: https://www.kiworkx.nl/boek/
  2. Inspirerende keynote voor je managementdag? Een masterclass voor jouw teamdag? Een tweedaagse teamtraining? Contact mij voor informatie: https://kiworkx.nl/contact/ of bel 06-41118827

Tot over 2 weken!