EMBODIED LEARNING
LEREN VAN KRIJGSKUNSTEN

Leiderschap, Samenwerking, Weerbaarheid, Wendbaarheid, Omgaan met stress